Lubelskie jest piękne 2016 - impreza szkoleniowo-integracyjna OKE

1. Renesansowy Ratusz w Zamościu
2. Rynek Wielki w Zamościu
3. Kamienice na Rynku Wielkim
4. Kamienice w Zamościu
5. Kamienice w Zamościu
6. Udajemy się na zwiedzanie Twierdzy w Zamościu
8. Plam zwiedzania twierdzy
9. W twierdzy
10. Widok z Twierdzy na Zamość
11. Zamość. Mury obronne
12. Zwiedzanie Lublina
13
14
15
16
17
18
8.Piękne kamienice w Lublinie
9. Urokliwe podwórka lubelskich kamienic
10. Plac po Farze. Ruiny Kościoła św. Michała Archanioła
11. Udajemy się na zwiedzanie Zamku Lubelskiego
12. Muzeum na Zamku w Lublinie
13. Zamek w Lublinie. Wnętrza Kaplicy Świętej Trójcy w stylu bizantyjskim
14. Urokliwe uliczki Lublina
15
16. Spacer uliczkami Lublina
17. Wieża Trynitarska w Lublinie
18. Tablice upamiętniające ważne wydarzenia
19. Dzwon Europy