Państwa Bałtyckie 2018 - study tour

1. Troki
2. Troki
3. Wilno
4. Daugavpils (Dyneburg)
5. Ryga
6. Tallin
7. Tallin
8. Tallin
9. Kowno
10. Kowno. Muzeum Diabełków
11. Kowno. Muzeum Diabełków
12. Kowno. Muzeum Diabełków
13. Kowno. Muzeum Diabełków
14. Kowno. Muzeum Diabełków
15

Zdjęcia do strony biura przygotowali: Swietłana Wodołazowa (S. Petersburg), Tatiana Pirożak (Odessa), Maria i Marek Kazimierczakowie (Łódź), Andrzej Sypniewski (Łódź), Maria Stelmaszczyk (Wschowa), Ewa Żurek (Łódź), Monika Maciejewska (Krasnystaw), Ludmiła i Siergiej Tkaczenko (Jałta), Krum Krumov (Łódź), Katarzyna Laszkiewicz (Łódź), Paweł Kujawiak (Łódź), Arleta Kalinowska (Żelazno), Paulina Nowak (Łódź), Maria i Janusz Nowakowscy (Łódź) oraz Roman Tkaczenko (Odessa).