Państwa Bałtyckie 2018 - study tour

1. Troki
2. Troki
3. Wilno
4. Daugavpils (Dyneburg)
5. Ryga
6. Tallin
7. Tallin
8. Tallin
9. Kowno
10. Kowno. Muzeum Diabełków
11. Kowno. Muzeum Diabełków
12. Kowno. Muzeum Diabełków
13. Kowno. Muzeum Diabełków
14. Kowno. Muzeum Diabełków
15