Wycieczka na Podlasie. Carskim szlakiem

Białowieża, Grudki, Hajnówka, Białystok, Osowiec, Dobarz. Wycieczka czterodniowa. Carskim szlakiem.

W programie:

1 dzień - BIAŁOWIEŻA

Przejazd do Białowieży. Zakwaterowanie w hotelu. Przygodę na Szlaku Carskim rozpoczniemy od zwiedzania Białowieskiego Parku Narodowego. Unikatowe walory przyrodnicze tego najstarszego parku w Polsce sprawiły, że został on uznany za Światowy Rezerwat Biosfery oraz Obiekt Dziedzictwa Światowego. Uroku obrazowi parku dodaje królujący tu żubr. Zwiedzimy Park Pałacowy, założony w sercu pierwotnego lasu, na terenie którego znajdował się Pałac Carski – rezydencja myśliwska carów Rosji. Pałacowi towarzyszył zespół innych budynków: cerkiew prawosławną, Dom Szoferów, Dom Łaźni, Dom Zarządu, dom dla stajennych, Dom Świcki, Dom Marszałkowski i Dom Jegierski. Zwiedzimy także: Muzeum Przyrodniczo-Leśne oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów. Obiadokolacja z programem folklorystycznym. Nocleg (1).

2 dzień – BIAŁOWIEŻA – GRUDKI – REZERWAT ŚCISŁY

Śniadanie. Zwiedzanie Cerkwi w Białowieży. Przejazd drezyną na odcinku Białowieża towarowa – Grudki – Białowieża Towarowa. Słodki poczęstunek z herbatą w Restauracji Carskiej, która mieści się w zabytkowym budynku dworca kolejowego "Białowieża Towarowa", zbudowanego dla cara Mikołaja II w 1903 r. Charakter i wystrój wnętrz restauracji nawiązują do czasów carskich. Przejażdżka bryczką do Rezerwatu Ścisłego (do Dębu Jagiełły). Szlak dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich. Obiadokolacja. Wypoczynek w SPA. Nocleg (2).

3 dzień - MIEJSCA MOCY – HAJNÓWKA - BIAŁYSTOK

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Miejsca Mocy (pod względem natężenia korzystnej dla człowieka energii). Następnie przejazd do Hajnówki, przejażdżka Koleją Wąskotorową. Przejazd do Białegostoku przez Krainę Otwartych Okiennic, charakterystyczną cechą której jest tradycyjny układ przestrzenny i typowa dla regionu drewniana zabudowa mieszkalna. Spacer po Białymstoku. W programie, m. in.: Pałac i Park Branickich, Rynek Kościuszki, Ratusz, Katedra (Parafia Wniebowzięcia NMP), ul. Lipowa, Cerkiew św. Mikołaja (Parafia Prawosławna). Zakwaterowanie w hotelu w Białymstoku. Obiadokolacja. Nocleg (3).

4 dzień – OSOWIEC – DOBARZ (TRAKT CARSKI)

Śniadanie. Wyjazd do Osowca – Rosyjskiego Verdun – niezdobytej Twierdzy Osowiec. Twierdza została zbudowana na rozkaz Aleksandra III, który w roku 1882 podjął decyzję o budowie umocnień na zwężeniu doliny Biebrzy, przy moście na strategicznej linii kolejowej Ełk - Białystok. Dziewiętnastowieczna carska twierdza nie poddała się nawet wtedy, kiedy podczas I wojny światowej napierająca armia niemiecka użyła broni gazowej. Dobrze zachowany Fort Centralny jest dzisiaj dostępny dla turystów dzięki staraniom Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego. Przez Fort "Nowy" została wytyczona trasa historyczno-przyrodnicza. Twierdza jest jednym z największych zimowych skupisk nietoperzy w Polsce. Wyjeżdżając z Osowca wjeżdżamy na Trakt Carski, wiodący do Laskowca (ok. 35 km). Podczas podróży możemy mieć okazję zobaczyć łosie, żurawie, przebiegające gronostaje i jenoty… W Dworze Dobarz zatrzymamy się na posiłek, gdzie gościnni gospodarze serwują kuchnię polską i regionalną. Po obiedzie wyjazd w podróż powrotną.

Czas trwania wycieczki 4-dniowa
Zadaj pytanie