Wycieczka na Podlasie. Dwie puszcze - cztery religie. Na Szlaku Ekumenicznym

Białystok, Sokółka, Krynki, Kruszyniany, Poczopek, Supraśl, Tykocin, Hajnówka, Białowieża, Grabarka, Drohiczyn. Wycieczka czterodniowa. Dwie puszcze, cztery religie. Na Szlaku Ekumenicznym

W programie:

1 dzień – BIAŁYSTOK

Przejazd do Białegostoku. Spotkanie z przewodnikiem. Rozpoczynamy zwiedzanie miasta. Białystok powstał jako prywatne miasto. Nabrał kształtu w XVIII w. za sprawa hetmana Jana Klemensa Branickiego, znanego z wykwintnego smaku i wystawnych balów oraz przyjęć. W centrum miasta podziwiać można jego barokowy pałac i otaczające budynek ogrody. Miasto zmieniła XIX-wieczna rewolucja przemysłowa, która uczyniła z Białegostoku „Manchester Północy”. Przy ul. Warszawskiej i Lipowej wyrosły pałacyki fabrykantów. Na początku XX w. Ludwik Zamenhof, wywodzący z Białegostoku twórca esperanto, nazywał swoje miasto istną „wieżą Babel”. Mieszały się tu różne języki żyjących razem narodów, nakładały na siebie odmienne zwyczaje i religie. Chociaż dzisiaj pozostałe pamiątki po Zamenhofie i jego rodakach – białostockich Żydach – można zobaczyć w ciągu kilku godzin, to jednak Białystok nie stracił tak wiele ze swojej różnorodności. W trakcie zwiedzania poza Pałacem Branickich i ogrodami zobaczymy także m. in.: Muzeum Medycyny, kościół farny, ratusz, rynek, cerkiew Św. Mikołaja. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg (1).

2 dzień – SOKÓŁKA – KRYNKI – KRUSZYNIANY – POCZOPEK - SUPRAŚL (REGION PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ)

Śniadanie. Przejazd do Sokółki, miejscowości, której w roku 1608 król Zygmunt III Waza nadał prawa miejskie magdeburskie. Na mocy przywilejów królewskich w mieście i okolicach zaczęli osiedlać się żołnierzy chorągwi tatarskich i Żydzi. Do naszych czasów w mieście zachował się układ urbanistyczny z XVII – XVIII w. W Sokółce zwiedzimy Muzeum Ziemi Sokólskiej, w którym znajduje się m.in. dział poświęcony historii Tatarów.

Następnie przejazd przez Krynki (XVIII - wieczny układ urbanistyczny z sześciobocznym rynkiem, dawna synagoga z ok. 1850 r., ruiny Wielkiej Synagogi z 1756 r., cerkiew pw. Narodzenia NMP).

Przejazd do Kruszynian – wsi, którą w roku 1679 otrzymał pułkownik Samuel Murza Krzeczowski i jego podkomendni na mocy przywileju wydanego w Grodnie przez króla Jana III Sobieskiego. Zachowane do naszych dni tatarskie zabytki oraz powstające tu gospodarstwa agroturystyczne przyczyniają się do propagowania kultury Orientu. W Kruszynianach zobaczymy charakterystyczny układ przestrzenny zwany "ulicówką" oraz zwiedzimy meczet i Mizar (cmentarz muzułmański). Obiad/bądź degustacja w Tatarskiej Jurcie.

Po południu udamy się do Silvarium w Poczopku – unikalnego w kraju kompleksu przyrodniczo-leśnego o charakterze ogrodu leśnego, w skład którego m. in. wchodzą: galeria "Na skraju puszcz", ścieżka "Ziołowa tryba", "Żywa" barć pszczela, poromierz słoneczny.

Następnie odwiedzimy Supraśl – uzdrowisko z monastyrem w tle… Na wjeździe do miasteczka już z daleka widać dostojne mury obronnej cerkwi pw. Zwiastowania NMP. W 1503 r. bazylianie rozpoczęli tu budowę cerkwi o niezwykłej architekturze, łączącej styl bizantyjski i zachodnioeuropejski gotyk. Cerkiew zburzono w czasie wojny, ale fragmenty pięknych malowideł zachowały się i są obecnie atrakcją Muzeum Ikon. Zajmuje ono północną część siedemnastowiecznego Pałacu Archimandrytów w odbudowanym monastyrze. Zgromadzono tu blisko pól tysiąca ikon. Muzeum robi wrażenie niekonwencjonalną scenografią, nawiązującą do klimatu monastyru, oświetlonego świecami, a przy tym pełne jest nowoczesnych rozwiązań multimedialnych. Poza zespołem klasztornym Bazylianów oraz Muzeum Ikon zobaczymy m.in. cerkiew prawosławna św. Jana Teologa, Pałac Buchholtzów, kościół katolicki Św. Trójcy. Powrót do Białegostoku. Kolacja. Nocleg (2).

3 dzień – TYKOCIN – HAJNÓWKA – BIAŁOWIEŻA (REGION PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ)

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Tykocina. Znajduję się tu – ufundowany przez ród Branickich – Kościół pw. Św. Trójcy przy barokowym rynku. Szczególną uwagę przykuwa zrekonstruowany zamek wcześniej wzniesiony przez Zygmunta Augusta oraz Wielka Synagoga z 1642 roku, pełniąca obecnie funkcję muzeum. Zwiedzimy także Dom Talmudyczny z XVIII w.

Przejazd do Hajnówki, zwiedzanie cerkwi Św. Trójcy, uchodzącej za wzór współczesnego budownictwa sakralnego, w której co roku odbywa Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej. Został on uznany za jedną z trzech najważniejszych imprez muzycznych w Polsce. Działa w Hajnówce Muzeum Kultury Białoruskiej oraz kolejka wąskotorowa.

Przejazd do Białowieży. Zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów, Parku Pałacowego i Muzeum Przyrodniczo-Leśnego. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg (3).

4 dzień – GRABARKA - DROHICZYN

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Grabarki. Zwiedzanie Sanktuarium Prawosławnego, które zasłynęło cudami ponad 300 lat temu. Dzisiaj wielu pielgrzymów przynosi tu kryzę wotywne – jest ich już ponad dziesięć tysięcy. U stóp Świętej Góry Grabarki bije uzdrawiające źródełko.

Przejazd do Drohiczyna – miasta królewskiego, pierwszej stolicy Podlasia. Drohiczyn, dawniej potężny gród na pograniczu polsko-ruskim, dzisiaj senne urokliwe miasteczko. Podziwiając z Góry Zamkowej piękne położenie miasta, należy pamiętać, że patrzymy na stary gród koronacyjny, jeden z czterech w Polsce – po Gnieźnie, a przed Krakowem i Warszawą. Na początku XVI w. miasto zostało stolicą województwa podlaskiego, a w XVII w. dzięki powstałemu kolegium jezuickiemu, a później pijarskiemu Drohiczyn stał się uznanym ośrodkiem szkolnictwa. Zwiedzimy tu Katedrę i Kolegium Pijarów z XVIII w., kościół pofranciszkański z XVII/XVIII w., klasztor Sióstr Benedyktynek z XVIII w. - zabytek klasy "O" oraz cerkiew pw. Mikołaja Cudotwórcy z XIX w. Po zwiedzeniu Drohiczyna wyjazd w podróż powrotną.

Czas trwania wycieczki 4-dniowa
Zadaj pytanie