Wyspa Skarbów i Tajemnic - W grodzie Mieszka I

Dziekanowice, Ostrów Lednicki. Wycieczka jednodniowa

Wyjazd o godz. 6.30

W programie: zwiedzanie Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, Ostrowa Lednickiego i Małego Skansenu (pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu, związanego z czasami panowania pierwszych władców polskiej dynastii Piastów - Mieszka I i Bolesława Chrobrego) oraz udział w imprezie plenerowej "W lednickim grodzie księcia Mieszka", integralną częścią której są: teatr-piknik historyczny, warsztaty rzemieślników, zabawy wczesnośredniowieczne, dzięki którym można bliżej poznać życie codzienne i zwyczaje z X i XI wieku.

Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie, opieka pilota, usługi przewodników w WPE, w Ostrowie Lednickim oraz bilety wstępów do zwiedzanych obiektów. Planowany powrót ok. godz. 21-ej.

Koszt wycieczki jest zależny od rodzaju świadczeń t.j.: ew. wyżywienia oraz od ilości uczestników, biorących udział w imprezie turystycznej.

Czas trwania wycieczki 1-dniowa
Zadaj pytanie