Petersburg

Pałace i Cerkiew Zbawiciela na Krwi na tle Newy

Petersburg, Peterhof, Puszkin (Carskie Sioło), Wilno. Wycieczka 7-dniowa.

Pałac Zimowy, w którym mieści się Ermitaż
Cena: 2120,00 PLN

Petersburg, Peterhof, Pawłowsk, Puszkin (Carskie Sioło), Wilno. Wycieczka 8-dniowa.