Wycieczka na Podlasie i Suwalszczyznę. Na Podlaskim Szlaku Bocianim

Białowieża, Supraśl, Waniewo, Tykocin, Pentowo, Osowiec, Sztabin, Augustów, Mikaszówka, Suwałki. Wycieczka pięciodniowa. Na Podlaskim Szlaku Bocianim

Podlaski Szlak Bociani jest miejscem uchodzącym za największe skupisko bociana białego w całej Europie. Szlak łączy najpiękniejsze miejsca woj. podlaskiego, w tym 4 parki narodowe: Białowieski – z żubrami, Biebrzański - z ostoją łosia, Narwiański - Polska Amazonia oraz Wigierski - z przepięknym jeziorem Wigry (ok. 412 km).

W programie:

1 dzień - BIAŁOWIEŻA

Przejazd do Białowieży. Swoją przygodę na Szlaku Bocianim rozpoczynamy od zwiedzania Białowieskiego Parku Narodowego. Unikatowe walory przyrodnicze tego najstarszego parku w Polsce sprawiły, że został on uznany za Światowy Rezerwat Biosfery oraz Obiekt Dziedzictwa Światowego. Uroku obrazowi pierwotnego lasu dodaje królujący tu żubr. Zwiedzimy: Park Pałacowy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Rezerwat Pokazowy, obszar ochrony ścisłej Orłówka. Obiadokolacja. Nocleg (1).

2 dzień – SURAŻ - WANIEWO - TYKOCIN

Śniadanie. Dalsza część Podlaskiego Szlaku Bocianiego biegnie przez Krainę Otwartych Okiennic. Krainę stanowią wsie charakteryzujące się tradycyjnym układem przestrzennym i typową dla regionu drewnianą zabudowa mieszkalną. Wiele domów zachowało do dziś bogate zdobienia okiennic, narożników pod i nadokienników. Są to prawdziwe dowody sztuki snycerskiej. W Surażu zatrzymamy się, by zwiedzić średniowieczne grodzisko – Gorę Królowej Bony oraz Wczesnośredniowieczną Osadę Słowiańską "Nawię", zobaczymy Kurhany z IV w. Za Surażem zaczyna się Narwiański Park Narodowy chroniący unikalny system rzeki wielokorytowej - Narwi. W programie przejście kładką "Śliwno-Waniewo" – obserwacja rozlewisk Narwi z wieży widokowej. Jednym z najpiękniejszych przystanków na szlaku jest perła polskiego baroku – Tykocin. Burzliwa historia Tykocina łaskawie obeszła się z jego zabytkami (alumnat z 1643 r., kościół pw. Trójcy Przenajświętszej z 1760 r., rekonstruowany współcześnie zamek nawiązujący do budowli z końca XV w.). Przed wojną blisko połowę ludności Tykocina stanowili Żydzi. Po dawnych mieszkańcach zachowała się druga co do wielkości i najstarsza po krakowskiej polska synagoga z piękną bimą, ozdobioną bogatą renesansową dekoracją - Wielka Synagoga z 1642 r. Obiadokolacja w Tykocinie. Nocleg (2).

3 dzień – PENTOWO – OSOWIEC - SZTABIN

Śniadanie. Podążając dalej Szlakiem Bocianim zwiedzimy Pentowo - "VII Europejską Wieś Bocianią" (tytuł ten jest przyznawany tylko jednemu takiemu miejscu w każdym kraju, 36 gniazd zasiedlonych). W zabytkowym dworze szlacheckim zobaczymy także stadninę koni z hodowlą koników polskich. Następnie, od Strękowej Góry do Osowca, będzie nas prowadzić odcinek historycznej drogi zwanej "Carską drogą", zbudowaną pod koniec XIX w. na potrzeby carskiej armii. Twierdza Osowiec, jedna z najpotężniejszych twierdz początku XX w. - najcenniejszy, obok Kanału Augustowskiego, zabytek usytuowany na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, który chroni najważniejsze na świecie mokradła (900 gatunków roślin, 270 gatunków ptaków, 48 gatunków ssaków). Zwiedzanie twierdzy, która nadal pozostaje obiektem wojskowym. Przejazd do Sztabina. Obiadokolacja w gospodarstwie agroturystycznym. Nocleg w Augustowie(3).

4 dzień – AUGUSTÓW – MIKASZÓWKA – WIGIERSKI PARK NARODOWY

Śniadanie. Zwiedzanie Augustowa z przewodnikiem (m.in. Rynek Zygmunta Augusta, Bazylika Mniejsza, pierwszy w Polsce wyciąg nart wodnych). Po zwiedzaniu rejs statkiem Kanałem Augustowskim. Na ok. 307 kilometrze Podlaskiego Szlaku Bocianiego leży Mikaszówka. Jest to miejscowość położona na szlaku kajakowym Czarnej Hańczy. Dalej zaczyna się wigierski Park Narodowy - kraina 42 jezior, z których najgłębsze Wigry posiada krętą linię brzegową i wiele malowniczych wysp i zatok. W sercu parku leży Stary Folwark, gdzie mieści się nowoczesne Muzeum Wigier. Po zwiedzaniu muzeum przejazd do Wigier na zwiedzanie Klasztoru Pokamedulskiego. Obiadokolacja. Nocleg (4).

5 dzień – SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Śniadanie. Przejazd przez centrum Suwałk (konkatedra św. Aleksandra, Park Konstytucji 3 Maja, ulica Kościuszki z klasycystyczną zabudową, Muzeum M. Konopnickiej). W programie zwiedzanie Rezerwatu przyrody "Głazowisko Bachanowo", położonego na południe od jeziora Hańcza oraz zwiedzanie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, symbolem którego jest Góra Cisowa. Jest to doskonałe miejsce, gdzie roztaczają się piękne widoki na 22 jeziora poprzedzielane wzgórzami oraz kolorowymi pasami pól i łąk. Podlaski Szlak Bociani kończy w Stańczykach – miejscowości leżącej na granicy woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Znajdują się tu jedne z najwyższych w Polsce mostów kolejowych, ze zdobionymi filarami wzorowanymi na rzymskich akweduktach. Wyjazd w podróż powrotną.

Czas trwania wycieczki 5-dniowa
Zadaj pytanie