Informacja o BT Perełka

Ze względu na duże obciążenie pracą, działalność BT Perełka pozostaje w roku 2024 zawieszona.

Przez wiele lat imprezy turystyczne realizowaliśmy starając się łączyć naszą pasję z podstawową działalnością zawodową. Obecnie będziemy wspierać BP Areatour w przygotowaniu wyłącznie imprez dla grup kameralnych i w miarę możliwości w czasie wolnym będziemy pilotować wycieczki na umowę-zlecenie.