Zaufali nam niejednokrotnie

 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
 • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Łodzi
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku z Kalisza
 • Stowarzyszenie Pożarników Polskich z siedzibą w Warszawie

Przygotowywaliśmy imprezy turystyczne dla:

 • GOPS w Lutomiersku
 • GOPS w Paradyżu
 • Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach
 • Parafii z Dąbrowy Biskupiej
 • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Łodzi
 • Spółdzielni Handlowo-Usługowej "Samopomoc"
 • Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa z siedzibą w Łodzi
 • oraz grup zorganizowanych z województw: łódzkiego, dolnośląskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego